Opakowania jednorazowe

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie kolejne przepisy wdrażające postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa SUP – Single Use Plastic), uchwalone w drodze ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Comments are closed.